Giáo án lớp 4 tuần2 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần2 tích hợp đầy đủ. Giáo án lớp 4 tuần2 tích hợp đầy đủ TUẦN 2 LỊCH BÁO GIẢNG NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 14.09 Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức Chào cờ 3 6   2 Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) Các số có sáu …
Đọc tiếp Giáo án lớp 4 tuần2 tích hợp đầy đủ