Giáo án lớp 4 tuần3 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần3

Giáo án lớp 4 tuần3 tích hợp đầy đủ.
TUẦN 3

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY MÔN TIẾT BÀI

Thứ 2

21.09

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

Chào cờ

5

11

 

3

Thư thăm bạn

Triệu và lớp triệu

 

Vượt khó trong học tập.

Thứ 3

22.09

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

3

 

12

 

5

5

Nghe – viết: Cháu nghe câu chuyện của bà

 

Luyện tập

 

Từ đơn và từ phức

Vai trò của chất đạm và chất béo

Thứ 4

23.09

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

6

 

 

5

13

3

Người ăn xin

 

 

Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

Luyện tập

Nước Văn Lang

Thứ 5

24.09

Luyện từ & câu

Nhạc

Toán

Thể dục

Kỹ Thuật

Khoa học

6

 

14

 

3

6

Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết

 

Dãy số tự nhiên

 

Cắt vải theo đường vạch dấu

Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ

Thứ 6

25.09

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

6

15

3

3

Viết thư

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn