Giáo án lớp 4 tuần3 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần3 Giáo án lớp 4 tuần3 tích hợp đầy đủ. TUẦN 3 LỊCH BÁO GIẢNG NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 21.09 Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức Chào cờ 5 11   3 Thư thăm bạn Triệu và lớp triệu   Vượt khó trong học tập. Thứ 3 22.09 …
Đọc tiếp Giáo án lớp 4 tuần3 tích hợp đầy đủ