luyện tập chung trang 138 lớp 4 bài giảng

luyện tập chung trang 138 lớp 4 bài giảng

luyện tập chung trang 138 lớp 4 bài giảng

A. Mục tiêu:

– Thực hiện được các phép tính với phân số.

B. Phương tiện dạy học:

– SGK.

C. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:  

– Thầy giáo cho bài.

9/4 : 5/7 và 3/4 x 2/9

– Nhận xét – chữa bài và tuyên dương.

– HS làm bài vào bảng phụ.

+ 9/4 : 5/7 = 9/4 x 7/5 = 63/20.

+ 3/4 x 2/9 = 6/36 = 1/6

 

2. Bài mới:  
a) Giới thiệu bài:  
_ Tiết toán hôm nay, các em tiếp tục làm các bài toán luyện tập về các phép tính với phân số – Lắng nghe
b) Hướng dẫn luyện tập:  
* Bài 1: (a, b)  

– Gọi HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở

 

 

 

– Tự làm bài.

a) 2/3 + 4/5 = 10/15 + 12/15 = 22/15

b) 5/12 + 1/6 = 5/12 + 2/12 = 7/12

* Bài 2: (a, b)  
– Yêu cầu HS tự làm bài.

– 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

a) 23/5 – 11/3 = 69/15 – 55/15 = 14/15

b) 3/7 – 1/14 = 6/14 – 1/14 = 5/14

* Bài 3: (a, b)  
– Yêu cầu HS thực hiện bảng con.

– HS thực hiện bảng con.

a) 3/4 x 5/6 = 15/24 = 5/8

b) 4/5 x 13 = 52/5

* Bài 4: (a, b)  
– Yêu cầu HS thực hiện bảng con.

– HS thực hiện bảng con.

a) 8/5 : 1/3 = 8/5 x 3 = 24/5

b) 3/7 : 2 = 3/7 x 1/2 = 3/14

* Bài 5: (Khá, giỏi)  
– Gọi HS đọc đề bài. – HS đọc.
+ Bài toán cho biết những gì? + HS trả lời.
+ Bài toán hỏi gì? + HS trả lời.
+ Để tính được cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu Kg đường chúng ta phải biết được gì? + Biết được buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường.
+ Chúng ta đã biết được gì về số kg đường đã bán trong buổi chiều? + Buổi chiều bán được 3/8 số còn lại.
+ Vậy làm thế nào để tính được số đường bán trong buổi chiều? + Tính số kg đường còn lại, sau đó nhân với .
– Yêu cầu HS làm bài.

– 1 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Số ki-lô-gam đường còn lại là:

50 – 10 = 40 (kg)

Buổi chiều bán được số kg đường là:

40 x 3/8= 15 (kg)

Cả ngày cửa hàng bán được số kg đường là:

10 + 15 = 25 (kg)

Đáp số: 25 kg
3. Củng cố, dặn dò:  
– Tổ chức trò chơi: “Ai đúng, ai nhanh”  
– Dặn dò: HS về nhà luyện tập thêm; Chuẩn bị tiếp theo.  
– Nhận xét tiết học.  

Một bình luận trong “luyện tập chung trang 138 lớp 4 bài giảng

Đã đóng bình luận.