luyện tập chung trang 138 lớp 4 bài giảng

luyện tập chung trang 138 lớp 4 bài giảng luyện tập chung trang 138 lớp 4 bài giảng A. Mục tiêu: – Thực hiện được các phép tính với phân số. B. Phương tiện dạy học: – SGK. C. Tiến trình dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài …
Đọc tiếp luyện tập chung trang 138 lớp 4 bài giảng