luyện từ và câu lớp 3 tuần 3 trang 12 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 3 trang 12 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 3 trang 12 vở bài tập

1/ Gạch dưới những hình ảnh so sánh trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây. Viết lại từ chỉ so sánh.
Câu Từ so sánh

a)         Mắt hiền sáng tựa vì sao

   Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời

………………………….

………………………….

b) Em yêu nhà em

    Hàng xoan trước ngõ

    Hoa xao xuyến nở

    Như mây từng chùm.

………………………….

………………………….

c) Mùa đông

   Trời là cái tủ lạnh

   Mùa hè

   Trời là cái bếp lò nung.

………………………….

………………………….

d) Những đêm trăng sáng, dòng sông

là một đường trăng lung linh dát vàng.

………………………….

………………………….

2/ Chép lại đoạn văn dưới đây sau khi đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp. Nhớ viết hoa những chữ đầu câu.

       Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát phẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợ tơ mỏng ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Đáp án:

1/ Gạch dưới những hình ảnh so sánh trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây. Viết lại từ chỉ so sánh.
Câu Từ so sánh

a)         Mắt hiền sáng tựa vì sao

   Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời

tựa

b) Em yêu nhà em

    Hàng xoan trước ngõ

    Hoa xao xuyến nở

    Như mây từng chùm.

như

c) Mùa đông

   Trờicái tủ lạnh

   Mùa hè

   Trờicái bếp lò nung.

 

 

d) Những đêm trăng sáng, dòng sông

một đường trăng lung linh dát vàng.

2/ Chép lại đoạn văn dưới đây sau khi đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp. Nhớ viết hoa những chữ đầu câu.

       Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát phẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợ tơ mỏng. Ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.