Nhà Nguyễn thành lập bài giảng điện tử lớp 4

Nhà Nguyễn thành lập bài giảng điện tử lớp 4

Nhà Nguyễn thành lập bài giảng điện tử lớp 4

A. Mục tiêu:

– Nắm được đôi nét về sự thành lập nhà Nguyễn:

+ Sau khi Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng thời cơ đó Nguyễn ánh đã huy động lực lượng tấn công nhà tây Sơn. Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng Đế, lấy niên hiệu là Gia Long, định đô ở Phú Xuân (Huế).

– Nêu một vài chính sách cụ thể của các vua nhà Nguyễn để củng cố sự thống trị:

+ Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình điều hành mọi việc hệ trọng trong nước.

+ Tăng cường lực lượng quân đội (với nhiều thứ quân, các nơi đều có thành trì vững chắc…)

+ Ban hành Bộ luật Gia Long nhằm bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua, trừng trị tàn bạo kẻ chống đối.

B. Phương tiện dạy học:

– Bảng phụ viết sẵn câu hỏi gợi ý cho hoạt động 2.

– Tranh minh hoạ trong SGK.

C. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ:

 

+ Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế của vua Quang Trung?

+ Chính sách về kinh tế: “Chiếu khuyến nông”, đẩy mạnh phát triển thương nghiệp.