Nhà Nguyễn thành lập bài giảng điện tử lớp 4

Nhà Nguyễn thành lập bài giảng điện tử lớp 4 Nhà Nguyễn thành lập bài giảng điện tử lớp 4 A. Mục tiêu: – Nắm được đôi nét về sự thành lập nhà Nguyễn: + Sau khi Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng thời cơ đó Nguyễn ánh …
Đọc tiếp Nhà Nguyễn thành lập bài giảng điện tử lớp 4