ôn tập về biểu đồ lớp 4 bài giảng

ôn tập về biểu đồ lớp 4 bài giảng

ôn tập về biểu đồ lớp 4 bài giảng

A. Mục tiêu:

– Biết nhận xét một số thông tin trên biểu đồ cột.

B. Phương tiện dạy học:

– Các biểu đồ trang 164, 165, 166 SGK.

C. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:  
– Yêu cầu HS lên bảng làm bài. – HS lên bảng làm bài.
– Nhận xét, tuyên dương. – HS nhận xét.
2. Bài mới:  
a) Giới thiệu bài:  
_ Trong giờ học này các em sẽ cùng ôn tập về đọc, phân tích và xử lí các số liệu của biểu đồ tranh và biểu đồ hình cột. – HS nghe.
b) Hướng dẫn ôn tập:  
­ Bài 1: (Khá, giỏi)  
– Thầy treo biểu đồ bài tập. – HS quan sát biểu đồ.
+ Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình? + Cả bốn tổ cắt được 16 hình.
+ Trong đó có bao nhiêu hình tam giác? + Trong đó có 4 hình tam giác.
+ Trong đó có bao nhiêu hình vuông? + Trong đó có 7 hình vuông.
+ Trong đó có bao nhiêu hình chữ nhật? + Trong đó có 5 hình chữ nhật.
+ Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông nhưng ít hơn tổ 2 bao nhiêu hình chữ nhật? + Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 là 1 hình vuông nhưng ít hơn tổ 2 là 1 hình chữ nhật.
­
Bài 2:
 
­ – Thầy treo biểu đồ bài tập. – HS quan sát biểu đồ.
– Yêu cầu HS tự làm bài. – HS làm việc cá nhân.

– Gọi HS trình bày kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhận xét, chữa bài.

– HS trả lời miệng câu a, làm câu b vào vở.

a). Diện tích thành phố Hà Nội là 921 km2.

+ Diện tích thành phố Đà Nẵng là 1255 km2.

+ Diện tích thành phố Hồ Chí Minh là
2095 km2

b). Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội số ki-lô-mét là:

1255 – 921 = 334 (km2)

Diện tích Đà Nẵng bé hơn diện tích thành phố Hồ Chí Minh số ki-lô-mét là:

2095 – 1255 = 840 (km2)
­ Bài 3:  
– Thầy treo biểu đồ, yêu cầu HS đọc biểu đồ, đọc kĩ câu hỏi và làm bài vào tập. – 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 phần, HS cả lớp làm bài vào tập.

 

 

 

 

 

 

– Thầy chữa bài, nhận xét HS.

a). Trong tháng 12, cửa hàng bán được số mét vải hoa là:

50 x 42 = 2100 (m)

b). Trong tháng 12 cửa hàng bán được số cuộn vải là:

42 + 50 + 37 = 129 (cuộn)

Trong tháng 12 cửa hàng bán được số mét vải là:

50 x 129 = 6450 (m)
3.  Củng cố, dặn dò:  
– Dặn dò: HS về nhà làm lại bài tập; Chuẩn bị bài tiếp theo.  
– Nhận xét tiết học.