so sánh hai phân số khác mẫu số lớp 4

so sánh hai phân số khác mẫu số lớp 4

so sánh hai phân số khác mẫu số lớp 4

A. Mục tiêu:

– Biết so sánh phân số khác mẫu số.

B. Phương tiện dạy học:

– SGK.

C. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:  

– Thầy giáo cho bài.

– Nhận xét – chữa bài và tuyên dương.
– 3 HS làm bài trên bảng.
2. Bài mới:  
a) Giới thiệu bài:  
_ Các em đã biết cách so sánh các phân số cùng mẫu số, vậy với các phân số khác nẫu số thì chúng ta so sánh như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết được điều đó. – HS nghe.
– Thầy giáo ghi tựa bài.  
b) Hướng dẫn so sánh 2 phân số khác mẫu số:  
– Thầy đưa ra hai phân số 2/3 và 3/4. – HS nhìn bảng.
+ Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số này? + Mẫu số của 2 phân số khác nhau.
– Hãy suy nghĩ để tìm cách so sánh hai phân số này với nhau. – HS thảo luận theo nhóm, mỗi nhóm 4 HS để tìm cách giải quyết.
– Thầy tổ chức cho các nhóm HS nêu cách giải quyết của nhóm mình. – Một số nhóm nêu ý kiến.
– Nhận xét ý kiến của HS, chọn ra 2 cách như phần bài học đưa ra sau đó tổ chức cho HS cả lớp so sánh. – HS nghe.
* Cách 1:
 
– Thầy đưa ra hai băng giấy như nhau. – HS nhìn bảng.
+ Chia băng giấy thứ nhất thành 3 phần bằng nhau, tô màu hai phần, vậy đã tô màu mấy phần băng giấy? + Đã tô màu 2/3 băng giấy.
+ Chia băng giấy thứ hai thành 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần, vậy đã tô màu mấy phần của băng giấy? + Đã tô màu 3/4 băng giấy.
+ Băng giấy nào được tô màu nhiều hơn? + Băng giấy thứ hai được tô màu nhiều hơn.
+ Vậy 2/3 băng giấy và 3/4 băng giấy, phần nào lớn hơn? + 3/4 băng giấy lớn hơn 2/3 băng giấy.
+ Vậy 2/3 và 3/4, phân số nào lớn hơn? + Phân số 3/4 lớn hơn phân số 2/3.
+ 2/3 như thế nào so với 3/4? + Phân số 2/3 bé hơn phân số 3/4.
+ Hãy viết kết quả so sánh 3/4 và 2/3. + HS viết 2/3 < 3/4 và 3/4 > 2/3.
* Cách 2:
 
– Thầy yêu cầu HS quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số 2/3 và 3/4.

– HS thực hiện:

+ Quy đồng mẫu số hai phân số 2/3 và 3/4

 2/3 = 2×4/3×4 = 8/12; 3/4 = 3×3/4×3 = 9/12 

+ So sánh hai phân số cùng mẫu số :

  8/12 < 9/12

+ Kết luận: 2/3 < 3/4
_ Dựa vào hai băng giấy chúng ta đã so sánh được hai phân số 2/3 và 3/4. Tuy nhiên cách so sánh này mất thời gian và không thuận tiện khi phải so sánh nhiều phân số hoặc phân số có tử số và mẫu số lớn. Chính vì thế để so sánh các phân số khác mẫu số người ta quy đồng mẫu số các phân số để đưa về các phân số cùng mẫu số rồi so sánh. – HS nghe giảng.
+ Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm như thế nào? + Ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.
3. Hướng dẫn luyện tập:  
a) Bài 1:  
– Gọi HS đọc đề bài.  
+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
+ HS trả lời.
– Yêu cầu HS tự làm bài. – HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.
– Nhận xét, chữa bài.
– HS cả lớp theo dõi và kiểm tra bài của bạn.
b) Bài 2a:
 
– Gọi HS đọc đề bài.  
+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?  

– Yêu cầu HS làm bài.

 

– Nhận xét và chữa bài HS

– HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở. Có thể trình bày như sau:

a). Rút gọn 6/10 = 6:2/10:2 = 3/5 .

Vì 3/5 < 4/5 nên 6/10 < 4/5
4. Củng cố, dặn dò:  
– Thầy tổ chức trò chơi “Đúng Sai”  
– Dặn dò: HS về nhà luyện tập thêm; Chuẩn bị tiếp theo. – HS nghe.
– Nhận xét tiết học