so sánh hai phân số khác mẫu số lớp 4

so sánh hai phân số khác mẫu số lớp 4 so sánh hai phân số khác mẫu số lớp 4 A. Mục tiêu: – Biết so sánh phân số khác mẫu số. B. Phương tiện dạy học: – SGK. C. Tiến trình dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra …
Đọc tiếp so sánh hai phân số khác mẫu số lớp 4