chính tả lớp 3 tuần 5 trang 22 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 5 trang 22 vở bài tập chính tả lớp 3 tuần 5 trang 22 vở bài tập 1/ Điền tiếng thích hợp có vần oam vào chỗ trống: a) Sóng vỗ ………. oạp. b) Mèo ………. miếng thịt. c) Đừng nhai nhồm ………. 2/ Tìm và viết vào chỗ trống …
Đọc tiếp chính tả lớp 3 tuần 5 trang 22 vở bài tập