đục lỗ trên tường mượn ánh sáng

đục lỗ trên tường mượn ánh sáng ĐỤC LỖ TRÊN TƯỜNG MƯỢN ÁNH SÁNG      Thời Tây Hán, Trung Quốc, có một cậu bé con nhà nông, tên là Khuông Hành. Từ nhỏ, Khuông Hành rất ham học, nhưng vì nhà nghèo, nên không có tiền đi học. Về sau, được một nhà họ …
Đọc tiếp đục lỗ trên tường mượn ánh sáng