giáo án lớp 3 tuần28 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần28 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 3 tuần28 tích hợp đầy đủ NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 …… SÁNG 1 2 3 4 Chào cờ Tập đọc – KC Tập đọc – KC Toán   Cuộc chạy đua trong rừng. Cuộc chạy đua trong rừng. So sánh …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần28 tích hợp đầy đủ