luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật lớp 4

luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật lớp 4 luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật lớp 4 A. Mục tiêu: – Nhận biết được: đoạn văn và ý chính của đoạn trong bài văn tả con vật, đặc điểm hình dáng bên ngoài và hoạt động của con …
Đọc tiếp luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật lớp 4