mẹ giận rồi giáo dục kĩ năng sống

mẹ giận rồi giáo dục kĩ năng sống MẸ GIẬN RỒI      Tục ngữ có câu “Người lớn giao việc thì trẻ em làm việc”. Thế nhưng bây giờ thì ngược lại, đa số các gia đình hiện nay đều là: “Trẻ con giao việc, người lớn làm theo.” Cha mẹ đã quen làm …
Đọc tiếp mẹ giận rồi giáo dục kĩ năng sống