Tôi đã chiến thắng nỗi sợ môn toán

Tôi đã chiến thắng nỗi sợ môn toán: Môn toán thực ra không đáng sợ, chỉ là do các em chưa tìm được phương pháp học đúng mà thôi. TÔI ĐÃ CHIẾN THẮNG NỖI SỢ MÔN TOÁN        Nam học rất kém môn Toán, điểm môn Toán lần nào cũng đội sổ lớp; …
Đọc tiếp Tôi đã chiến thắng nỗi sợ môn toán