ứng dụng của tỉ lệ bản đồ lớp 4 bài giảng

ứng dụng của tỉ lệ bản đồ lớp 4 bài giảng ứng dụng của tỉ lệ bản đồ lớp 4 bài giảng A. Mục tiêu: – Bước đầu biết được một số ứng dụng tỉ lệ bản đồ. B. Phương tiện dạy học: – Vẽ lại sơ đồ trong SGK vào tờ giấy to. – …
Đọc tiếp ứng dụng của tỉ lệ bản đồ lớp 4 bài giảng