Tập làm văn lớp 4 tuần 1 trang 5 vở bài tập

Tập làm văn lớp 4 tuần 1 trang 5 vở bài tập

Tập làm văn lớp 4 tuần 1 trang 5, 6 của vở bài tập Tiếng Việt 4 Tập 1. Các bài tập có đáp án.

Các bài giải bài tập vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

I – Nhận xét:
1) Dựa theo câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể, trả lời câu hỏi:

a) Câu chuyện có những nhân vật nào?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Nêu các sự việc xảy ra và kết quả của các sự việc ấy.

M: – Bà cụ đến lễ hội xin ăn nhưng không ai cho.

– ………………………………………………………………………………………………………………………………….

– …………………………………………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) Nêu ý nghĩa của câu chuyện: ……………………………………………………………………………………….

2) Bài Hồ Ba Bể (Tiếng Việt 4, tập một, trang 11) có phải là bài văn kể chuyện không? Vì sao?

………………………………………………………………………………………………………………………………

II – Luyện tập:

1) Trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con vừa mang nhiều đồ đạc. Em hãy giúp cô ấy xách đồ đi một quãng đường. Hãy viết những sự việc chính của câu chuyện (để chuẩn bị kể miệng trước lớp).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) a) Câu chuyện em vừa kể có những nhân vật nào? ……………………………………………………………

    b) Nêu ý nghĩa của câu chuyện: ………………………………………………………………………………………

I – Nhận xét:
1) Dựa theo câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể, trả lời câu hỏi:

a) Câu chuyện có những nhân vật nào?

– Bà cụ ăn xin, mẹ con bà nông dân, những người dự lễ hội.

b) Nêu các sự việc xảy ra và kết quả của các sự việc ấy.

M: – Bà cụ đến lễ hội xin ăn nhưng không ai cho.

Bà cụ gặp mẹ con bà nông dân được Hai mẹ con cho bà cụ ăn và ngủ trong nhà mình.

Đêm khuya thì Bà già hiện hình một con giao long lớn.

Sáng sớm bà lão ra đi đưa cho 2 mẹ con gói tro và 2 mảnh vỏ trấu rồi ra đi.

Trong đêm lễ hội bỗng dòng nước phun lên, tất cả đều chìm nghỉm.

Nước lụt dâng lên bỗng mẹ con bà nông dân chèo thuyền, cứu người.

c) Nêu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi những con người có lòng nhân ái, sẵn lòng giúp đỡ mọi người; những người có lòng nhân ái sẽ được đền đáp xứng đáng.

2) Bài Hồ Ba Bể (Tiếng Việt 4, tập một, trang 11) có phải là bài văn kể chuyện không? Vì sao?

Bài hồ Ba Bể không phải là văn kể chuyện. Vì không có đầu có cuối và không có nhân vật.

II – Luyện tập:

1) Trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con vừa mang nhiều đồ đạc. Em hãy giúp cô ấy xách đồ đi một quãng đường. Hãy viết những sự việc chính của câu chuyện (để chuẩn bị kể miệng trước lớp).

            Tan trường về, em gặp một người phụ nữ, cô xách rất nhiều đồ đạc, trên tay còn ẵm một đứa bé chắc là con của cô. Thấy vậy, em ân cần hỏi thăm:

           – Thưa cô, cô đi về hướng nào vậy? Hướng này, em ạ.

           Sau khi hỏi xong, em mới biết cô đi cùng đường về nhà em. Em giúp cô xách một cái giỏ, em và cô ấy vừa đi vừa trò chuyện. Đi được quảng đường thì có người thân đến rước cô về, cô tạm biệt và cảm ơn em. Em rất vui vì đã làm một việc tốt.

2) a) Câu chuyện em vừa kể có những nhân vật nào? Câu chuyện em vừa kể có người phụ nữ, đứa bé và em.

    b) Nêu ý nghĩa của câu chuyện: Phải biết giúp người trong lúc khó khăn.

Một bình luận trong “Tập làm văn lớp 4 tuần 1 trang 5 vở bài tập

Đã đóng bình luận.