giáo án lớp 3 tuần16 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần16 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần16 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Đôi bạn

Đôi bạn

Luyện tập chung

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Biết ơn thương binh, liệt sĩ

Hoạt động công nghiệp, thương mại

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Đôi bạn

 

 

Làm quen với biểu thức

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Về quê ngoại

 

Tính giá trị của biểu thức

Ôn chữ hoa M

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Cắt, dán chữ E.

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Về quê ngoại

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Làng quê và đô thị

Từ ngữ về thành thị, nông thôn. Dấu phẩy.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Dạy An toàn giao thông “ Nụ cười trẻ thơ” bài 8

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Nói về thành thị, nông thôn

Luyện tập

Sinh hoạt lớp

CHIỀU

 

 

 

Một bình luận trong “giáo án lớp 3 tuần16 tích hợp đầy đủ

Đã đóng bình luận.