giáo án lớp 3 tuần17 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần17 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần17 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Mồ côi xử kiện

Mồ côi xử kiện

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Biết ơn thương binh, liệt sĩ (tiếp theo)

An toàn khi đi xe đạp

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Vầng trăng quê em

 

 

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Anh đom đóm

 

Luyện tập chung

Ôn chữ hoa N

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Cắt, dán chữ vui vẻ.

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Âm thanh thành phố

Hình chữ nhật

Ôn tập và kiểm tra học kì I

Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu: Ai thế nào? Dấu Phẩy.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Em học tập tác phong anh bộ đội

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Viết về thành thị, nông thôn

Hình vuông

Sinh hoạt lớp

CHIỀU

 

 

 

Một bình luận trong “giáo án lớp 3 tuần17 tích hợp đầy đủ

Đã đóng bình luận.