giáo án lớp 3 tuần21 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần21 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần21 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Ông tổ nghề thêu.

Ông tổ nghề thêu.

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Ôn tập thực hành kiến thức đạo đức (tiết 1)

Thân cây

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Nghe – viết: Ông tổ nghề thêu.

 

 

Phép trừ các số trong phạm vi 10.000.

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Bàn tay cô giáo

 

Luyện tập

Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Đan nong mốt (tiết 1)

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Bàn tay cô giáo.

Luyện tập chung

Thân cây (tiếp theo)

Nhân hoá. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

“Bác Hồ những bài học về ĐĐ, LS” (Bài 5: Hồ Chí Minh với thiếu nhi Đức – tiết 1).

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Nói về trí thức. Nghe – kể: Nâng niu từng hạt giống.

Tháng – năm.

Sinh hoạt lớp

CHIỀU

 

 

 

Một bình luận trong “giáo án lớp 3 tuần21 tích hợp đầy đủ

Đã đóng bình luận.