giáo án lớp 3 tuần22 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần22 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần22 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

 

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

 

Nhà bác học và bà cụ.

Nhà bác học và bà cụ.

Luyện tập

 

 

CHIỀU

 

1

2

3

 

Đạo đức

TNXH

Thể dục

 

Ôn tập thực hành kiến thức đạo đức (tiết 2)

Rễ cây

Thứ 3

……

SÁNG

 

1

2

3

4

 

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

 

 

 

Nghe – viết: Ê-đi-xơn.

 

 

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

CHIỀU

 

1

2

3

 

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

 

1

2

3

4

 

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

 

Cái cầu

 

Ôn tập hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

Ôn chữ hoa P.

CHIỀU

 

1

2

3

 

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

 

 

Đan nong mốt (tiết 2)

 

Thứ 5

……

SÁNG

 

1

2

3

4

 

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

 

 

 

Nhớ – viết: Một nhà thông thái.

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.

Rễ cây (tiếp theo)

Từ ngữ về sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi.

CHIỀU

 

1

2

3

 

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

 

Kể chuyện món ăn ngày tết quê em.

Thứ 6

……

SÁNG

 

1

2

3

4

 

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

 

Nói, viết về người lao động trí óc.

Luyện tập.

Sinh hoạt lớp

CHIỀU

 

 

 

Một bình luận trong “giáo án lớp 3 tuần22 tích hợp đầy đủ

Đã đóng bình luận.