giáo án lớp 3 tuần26 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần26 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần26 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.

Luyện tập.

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác (tiết 1).

Tôm, cua.

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

AV

Âm nhạc

Toán

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.

 

 

Làm quen với thống kê số liệu.

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Rước đèn ông sao.

 

Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo).

Ôn chữ hoa T.

CHIỀU

1

2

3

AV

Thể dục

Thủ công

 

 

Làm lọ hoa gắn tường (tiết 2).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Rước đèn ông sao.

Luyện tập.

Cá.

Từ ngữ về lễ hội. Dấu phẩy

CHIỀU

1

2

3

AV

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

“Bác Hồ những bài học về ĐĐ, LS” (Bài 8: Giàn dị, hoà mình với nhân dân – tiết 1).

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

AV

TL văn

Toán

GDTT

 

Kể về một ngày hội.

Kiểm tra định kì (giữa học kì 2).

Sinh hoạt lớp

CHIỀU

 

 

 

Một bình luận trong “giáo án lớp 3 tuần26 tích hợp đầy đủ

Đã đóng bình luận.