giáo án lớp 3 tuần27 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần27 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần27 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc – KC

Tập đọc – KC

Toán

 

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1).

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2).

Các số có năm chữ số.

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

TD

Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác (tiết 2).

Chim.

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

AV

AN

Toán

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3).

 

 

Luyện tập.

CHIỀU

1

2

3

MT

TH

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

TH

Toán

Tập viết

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4).

 

Các số có năm chữ số (tiếp theo).

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5)

CHIỀU

1

2

3

AV

TD

TC

 

 

Làm lọ hoa gắn tường (tiết 3).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6).

Luyện tập.

Thú.

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 7).

CHIỀU

1

2

3

AV

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Trò chơi: “Giúp mẹ việc gì?”

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

AV

TL văn

Toán

GDTT

 

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 8).

Số 100.000 – Luyện tập.

KNS Chủ đề 5: Quản lí thời gian – tiết 2

CHIỀU

 

 

 

Một bình luận trong “giáo án lớp 3 tuần27 tích hợp đầy đủ

Đã đóng bình luận.